Orbit

108年8月15日(四)國立交通大學實驗動物中心慰靈祭

  • 2019-07-19
  • 詹 明達

國立交通大學實驗動物中心慰靈祭
 

時間:108年8月15日(星期四)
        下午3時開始
地點: 博愛校區實驗動物中心大門口
附註:   

  1. 請使用者自由參加
  2. 請自行攜帶祭品
  3. 為了環境保護,不焚燒銀紙
          
                                      實驗動物中心啟    108.7.19
This is an image

 
Top