Orbit

國立交通大學實驗動物中心慰靈祭

  • 2017-08-22
  • 詹 明達

國立交通大學實驗動物中心慰靈祭
時間:106年9月1日(星期五)
        下午3時開始至4時半
地點: 博愛校區實驗動物中心大門口
附註:1.請使用者於此時段自由參加
        2.請自行攜帶祭品
        3.為了環境保護,不焚燒銀紙
        4.連絡電話:59624
           
                                      實驗動物中心啟
                                            106.8.22

Top