Orbit

浏览人次: 785

校外动物代养

大鼠(IVC)  
每日收费 // 60
满季折扣(九折) // 54
满年折扣(八折) // 48
     
小鼠(IVC
每日收费 // 34
满季折扣(九折) // 31
满年折扣(八折) // 27
兔子
每日收费 // 69
满季折扣(九折) // 62
满年折扣(八折) // 55
气体麻醉机使用费 /小时 321
注:
1. 交大育成中心95折优惠。
2. 如因手术等特殊原因需一笼一只,代养费打5折。
3. 大小鼠气体麻醉机使用费200/,药剂费用600/50ml
4. 尸体处理费,大鼠25/,小鼠3/只,兔子225/只。

 
 
Top